Waiau Elementary School

Kumu A Aulia » Kumu Aulia

Kumu Aulia

Aloha nui mai kākou!

ʻO au nō ʻo Kumu Aulia. No Manana nui mai au i ka moku o ʻEwa nui a Laʻakona, ka ʻāina e kiaʻi ʻia e ka manō kupaianaha ʻo Kaʻahupāhau.

He kumu kākoʻo au ma Waiau nei kahi aʻu i aʻo ai mai ka makahiki 1997 a i kēia manawa. ʻAʻole au e aʻo ana ma loko o ka lumi papa.  Eia naʻe, he kākoʻo au i nā kumu a pau ma ke kula, ʻo nā kumu ʻōlelo Hawaiʻi a me nā kumu ʻōlelo Pelekānia kekahi.  Nui loa koʻu hauʻoli i ke aʻo ʻana ma kuʻu moku i hānai ʻia ai. Mahalo au i kēia ʻāina a me nā moʻolelo no ia ʻāina koʻikoʻi i aloha nui ʻia.

Aloha nui au i ka papahana kaiapuni a aloha hoʻi au i ka ʻōlelo makuahine. ʻO ka ʻōlelo Hawaiʻi ka pahuhopu nui o kēia papahana. Pēlā pū me ka moʻolelo Hawaiʻi a me ke kuana ʻike o ko kākou hulu kūpuna. ʻOiai ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi ka ʻōlelo ʻelua i aʻo ai no ka hapanui o kākou, ʻo ke aʻo ʻana, ʻaʻole nō ia he alahele maʻalahi e hele ai. Akā hilinaʻi nō au i ka ʻōlelo noʻeau a nā kūpuna "ʻAʻohe puʻu kiʻekiʻe ke hoʻāʻo e piʻi".
 

Recent Posts