Hawaiian Immersion » Videos

Videos

He Paukū ʻŌlelo: E Kākau Kākou!

Added Feb 01, 2016
Hide share box
:  
:
ʻO ke kākau ko kākou mau manaʻo i palapala ʻia wale nō. Ua hoʻomaʻamaʻa mākou i ke kākau me ka ʻōlelo waha. He paukū kēia e pili ana i kekahi iʻa Hawaiʻi, e kākau kākou!
Show Transcript

Uploaded by Kanoe Gowan. Also listed in 3rd Grade

More videos in Hawaiian Immersion

See all

See all